ARABAKO ERRIOXAKO LGE

GARAPEN EKONOMIKOA, BIZITZA-BALDINTZEN HOBEKUNTZA ETA ZERBITZUAK

Arabako Errioxako Landa Garapen Elkartea, irabazi asmorik gabeko elkarte gisa eratu zen 1995eko urtarrilaren 18an, Elkartzeko Dekretua arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan eta Elkarteei buruzko otsailaren 12ko 3/1998 Legean xedatutakoari jarraituz, Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 9. eta 10.13 artikuluetan ezarritakoaren arabera. Helbide soziala Vitoria Errepidea 2an, Laguardian (Araba) finkatu du.

Elkarteak, eskualdeko nekazaritza-, industria- eta merkataritza-sektoreen, turismo-sektorearen eta toki-administrazioaren partaidetza eta lankidetzarako bide gisa balio du, helburu horiek betetzeko programak sustatu, egin eta gauzatzeko.

ASAMBLEA

  • Alicia López Negueruela. Arabako Errioxako Guardiako Kuadrillako Sustapen Ekonomikoko teknikaria.
  • Lide Errasti Muñoa. Arabako Errioxako Landa Garapen Elkartearen Teknikaria.